Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България

Основата на Тай Чи (Тайчи Чуан, Тайчичуан, Тай Чи Чуан)

Тренировки по Тай Чи в София   

Тренировки по Тай Чи в Пловдив


Основата при овладяването на Тайчи Чуан е в самата тай чи форма. С други думи, само чрез практикуването на тай чи форма, вие ще можете да извлечете цялата полза от Тайчи Чуан, било то за здраве, за самоотбрана или за демонстративни изпълнения. Колкото повече практикувате формата, толкова по-добра основа ще имате.

Чън Пинсан, велик майстор 16-то поколение от фамилията Чън, веднъж казва: “Практикувайте десет хиляди повторения на формата и ще започнете да разбирате Тайчи Чуан.” Гранд майстор Чън Факъ е практикувал 30 повторения дневно през по-голямата част от живота си. Основателят на У стила в Тайчи Чуан, У Дзиенцюан помолил своите ученици да опитат да направят десет хиляди повторения в продължение на три години. Моят Учител, Майстор Чън Джаокуей /син на Чън Факъ/ казва: “Практикуването на формата е най-важната основа в работата, защото формата е краен резулат от натрупан боен опит. Повечето бойни изкуства в техните ранни етапи представляват само отделни пози. Тези пози нарастват като брой и така те се превръщат в поредица от форми в бойните изкуства. Практикуването на формата ще ви позволи да се защитавате в бой.” Той каза още: “Формата е основа на “бутащи ръце”; “бутащи ръце” е способ за тестване на коректността на формата, а така също техниката “бутащи ръце” е мост между формата и свободния бой. Практикуването на “бутащи ръце”, без практикуването на формата, може да ви даде някакви умения при самозащита, но без да имате основата, вие не можете да съхраните уменията си и да ги издигнете на по-горно ниво.”

Защо големите майстори в миналото толкова много са наблягали на практикуването на формата? Защото единствено чрез практикуването на формата вие ще придобиете добро здраве, умения за самозащита и удоволствие от практикуването на бойното изкуство. Ако практикувате Тайчи Чуан за здраве, вие ще трябва да практикувате формата, за да активизирате циркулацията на вашата вътрешна енергия. От гледната точка на бойно изкуство, въпреки че “бутащи ръце” е задължителна част от тренирането на тай чи, все още в тай чи формата има много пози, които са много полезни в свободния бой. Ритници, удари с лакти и т.н. не са позволени при практикуването на “бутащи ръце”. В свободния бой някои техники също са забранени. Всички те обаче се съдържат в тай чи формата. Вие можете да учите и да развивате уменията си за бой чрез практикуване на формата. За демонстративни изпълнения ще трябва да практикувате формата, защото без нея хората не ще могат да оценят елегантността, красотата и т.н. на Тайчи Чуан. Накратко, ние можем да кажем, че без форма няма Тайчи Чуан.


Шест характеристики на Тайчичуан

За да бъдете добър в практикуването на Тайчичуан, вашата тай чи форма трябва да съответства на следните характеристики: правилни пози, свободно циркулираща вътрешна енергия, чисто приложение на бойните техники, силна гъвкавост, елегантно представяне и съгласуваност с теорията на тай чи.

І. Правилна форма

Както при изучаването на калиграфия или живопис и когато учите Тайчи Чуан, има период, в който вие трябва да копирате движенията на вашия учител. Вашите движения трябва да бъдат правилни. Този период е решаващ за вашето бъдещо развитие. Инструкциите на вашия учител също са важни, както се казва: “Какъвто е учителят, такива са учениците.” Затова, независимо дали обучавате, или учите, вие не трябва да преминавате през този период несериозно.

1. Дръжте тялото изправено. Трябва да имате предвид и следните неща: когато свивате колене, те не трябва да излизат извън края на пръстите на краката ви. Областта около слабините ви трябва да бъде отпусната. Отпуснете вашия гръден кош и кръста ви нека потъне. Оставете се да висите на върха на главата си и отпуснете раменете и лактите си. Вашата енергия също трябва да потъне. Това изискване е най-важно от всички.
2. Обърнете внимание на началните, средните и крайните точки на всяко движение, така че да можете да ги изпълнявате правилно.
3. Убедете се, че сте наясно с "чан си дзин": дали е "шън чан" /обърнете дланта си навън/ или е "ни чан" /обърнете дланта си навътре/.
4. Обърнете внимание на вашите стъпки и позиции, включително на "шън чан" и "ни чан" на вашите крака.
5. Що се отнася до отварянето и затварянето на гръдния кош и кръста, трябва да знаете колко да въртите и в каква посока.
6. Когато пренасяте тежестта, бъдете сигурни, че движението на вашите слабини е по вдлъбната крива и знаете къде е тежестта. Така също трябва да сте наясно как да движите бедрата си, съгласувано с пренасянето на тежестта.
7. Гледайте натам, накъдето трябва.
8. Дишайте съгласувано с движенията.

Ако помните изброените по-горе точки и практикувате съгласно тези правила вие ще можете да напредвате бързо. В противен случай вие ще се тормозите през цялото време.

ІІ. Абсолютна вътрешна сила

Ако практикувате формата правилно, вашата "ней дзин" или вътрешна сила, малко по-малко ще се развива. Какво всъщност е "ней дзин"? "Ней дзин" или вътрешна сила е обединената сила на тялото, на енергията и на съзнанието. Тя е много подобна на познатата ни сила. Разликата е в това, че "ней дзин" е много еластична. Тя притежава следните характеристики:

1. Тя е обединената сила на цялото тяло, която се постига чрез точна координация на тялото, ръцете и краката. Цялото ви тяло трябва да бъде отпуснато, пръстите на краката трябва да са залепени за земята - ние да можем да залепнем към пода и да можем да прокараме силата от стъпалата през всички части на тялото.
2. Тази сила се генерира чрез вътрешна ротация в полето на “дантиен” /в долната коремна област/. Всеки път, когато се движите, вашите движения трябва да бъдат породени от “дантиен”. С други думи, те трябва да бъдат контролирани от кръста ви. “Ако вашият кръст е неподвижен, неподвижни сте и самите вие.” или “ако вътре /дантиен/ е неподвижен, външното трябва да не се движи.” Класиците на тай чи казват: “Най-важното нещо е, че всичко трябва да бъде провеждано /включително отклоняването и парирането на атаката/ от гръдния кош и от кръста”, който в действителност е воден от “дантиен”. От вътрешната ротация в “дантиен” може да се извлече много голяма полза за здравето.
3. Препоръчва се близка връзка между дишането и движенията. За повече информация, вижте друга моя статия на тази тема.
4. Това е добре балансирана сила, съдържаща едновременно твърдо и меко. Уан Дзунюуе в своя "Тайчичуан Лун" казва: “Ин и Ян взаимно се пораждат и променят едно чрез друго. Тогава вие може да кажете, че разбирате дзин /вътрешната сила/.” Тайчичуан формата съдържа твърдо и меко; отворено и затворено; реално и нереално, които са взаимно смесени едно с друго. В “бутащи ръце” има смесица от отклоняване и атакуване по едно и също време. Всичко това показва как Ин и Ян се съдържат в Тайчи Чуан.
5. Това е спираловидна сила, произвеждана чрез “шън чан" /обърнете дланта навън/ и "ни чан" /обърнете дланта навътре/. "Чан си дзин" или копринената сила е породена не само чрез въртенето на дланите или ръцете, но от въртенето на цялото тяло – ръце, крака, кръст. Ето защо може да видите практикуващи Тайчи Чуан да се движат спираловидно нагоре и надолу. "Чан си дзин" не само помага на енергия ви да циркулира свободно по енергийните канали във вашето тяло, но също така акумулира сила. Тя е същината на Тайчи Чуан. Фактът, че практикуващия Тайчи Чуан е способен да залепне и да следва, да отклонява и да атакува по едно и също време, зависи в голяма степен от "Чан си дзин" или спиралната сила. Причината, поради която практикуването на Тайчи Чуан може да активира протичането на вашата енергия и да регулира функциите на вътрешните ви органи, също се крие в тази сила.
6. Това е сила, която избива навън. Вашата вътрешна сила се движи първо наляво, ако вие искате да отидете надясно и по същия начин, отива първо нагоре, ако искате да слезе надолу. /С други думи тя се движи първо в противоположна посока, а движенията на гръдния кош и кръста, като тяхното отваряне и затваряне, действат по същия начин./
7. Това е добре балансирана сила, която изисква практикуващият да потъне надясно в кръста и краката, ако силата му се наслагва вляво, vice versa. Неговият гръден кош трябва да се движи назад, ако той изпуска енергия напред.
8. Тове е сила, която се движи от една част /или връзка/ в тялото към друга, не много по-различно от движението на червей.
9. Това е добре обединена трислойна сила: горна, средна и долна. /Бележки на преводача: трите части могат да бъдат отнесени към цялото тяло: горна част, средна част и долна част. Те могат също да бъдат отнесени и като части на ръцете: рамо, лакът, длан. Когато една част от тялото атакува, останалите две трябва да я подсигуряват. Например, ако вие сграбчите моята ръка, аз ще ви ударя с моя лакът и дори с рамо, ако сте достатъчно близо. Когато се практикува форма самостоятелно, вие трябва да чувствате, че вашата вътрешна сила минава през рамото, лакътя и влиза в ръката./
10. Това е сила, която ви дава баланс при пренасянето на тежестта на тялото ви.
11. Това е сила, произвеждана от кръста, която се движи първо надолу и след това нагоре. /Една от характеристиките на "чан си дзин"./
12. Това е пружинираща сила, която е гъвкава и експлозивна.

Горните характеристики на вътрешната сила се достигат посредством правилно и усърдно практикуване на Тайчи Чуан.

ІІІ. Ясно определено бойно изкуство

Тайчи Чуан е бойно изкуство - ни повече, ни по-малко. Неговото основно съдържание или духът му, се проявяват в същността му като бойно изкуство. Класиците на тай чи казват, че “практикуването на форма е практикуване на бой”. Ето защо проявата като бойно изкуство е най-важният елемент от Тайчи Чуан. Докато практикувате тай чи форма, вие трябва:

1. Да познавате своята позиция и позицията на вашия противник. Бъдете убедени, че вие знаете кога и къде той иска да атакува.
2. Опитайте се да разберете проявата на бойното изкуство във всяко движение: дали то трябва да бъде неутрализиращо или атакуващо, дали е отбранително, завъртащо, пресиращо или бутащо и т.н.

Това ще ви даде възможност да практикувате с чувство за определена цел, като по този начин ясно показвате, че практикувате форма от бойно изкуство, а не танц или упражнения за фитнес.

ІV. Еластична сила

Независимо дали практикувате Тайчи Чуан за здраве, за самоотбрана или от любов към изкуството, вие трябва да излъчвате голяма сила. Наблягането на използването на съзнанието е правилно, но неизползването на сила е неправилно, тъй като използването на съзнанието води до произвеждането на сила. Вашата тай чи форма трябва да носи такива качества като сила, скорост, гъвкавост и живост. В противен слуай това не е спорт. Вашата тай чи сила трябва да притежава следните характеристики: смес от Ин и Ян, сила на цялото тяло, сила, произвеждана чрез "шън чан" и "ни чан', и еластична сила, при които спиралната сила, пружиниращата сила и силата, произвеждана чрез съзнанието и “дантиен” са от специално значение. Как можете да тренирате за да повишите тази еластична сила? Препоръчвам ви да работите усърдно върху следното:

1. Увеличете времето за вашата практика. Практикувайте най-малко десет повторения на формата дневно, така че да можете достигнете десет хиляди повторения в рамките на три години.
2. Дръжте ниски позиции, за да увеличите вашата стабилност и сила. Моят учител Чън Джаокуей наричаше тренирането в ниски позиции трениране, което води напред. Ниските позиции увеличават гъвкавостта и стабилността на ставите на раменете, бедрата, коленете и глезените, правейки възможна координацията между всички стави в цялото тяло.
3. Повтаряйте единичните движения много пъти. Правете ги с “фадзин”, което означава чрез изпускане на силата. Може да поискате помощ от вашия учител при тази практика, която е подходяща главно за млади и енергични хора.
4. Трябва да практикувате “бутащи ръце”, за да засилите вашата подвижност и еластичност. Практикуването на “бутащи ръце” може да ви помогне да усещате силата на вашия опонент, така че вие да може да го следвате и да използвате неговата сила, или да неутрализирате и да атакувате по едно и също време.
5. Трябва да обогатите вашата тай чи форма със силово трениране, за да увеличите вашата вътрешна сила. Например, практикуването с тай чи прът, тай чи топка, тай чи дръм и т.н. Вие може дори да удряте по торбичка за удряне, но трябва да го правите със спираловидни движения и експлозивна сила.
6. Практикувайте с цялото си съзнание. Много учени и специалисти по бойни изкуства са доказали, че човешкото съзнание може да произвежда сила. Когато тренирате, си представяйте, че се биете с противник. Използвайте своето съзнание, което да породи сила, за да ударите своя противник. Практикувайки по този начин, вашето съзнание може да произвежда голяма сила. Това е една от причините практикуващите Тайчи Чуан да наблягат на използването на съзнанието, когато практикуват.
7. Практикувайте с различна скорост – смес от бавни и бързи движения.

V. Елегантен стил

В традиционната китайска култура, било тя калиграфия, живопис, драма, музика или бойни изкуства, навсякъде се набляга на стила. Тайчи Чуан не е изключение. На практикуващите тай чи се препоръчва да изразяват истинския дух на Тайчи Чуан по техен собствен начин, така, както го правят и останалите артисти. Така че практикуващите тай чи трябва да бъдат способни да покажат техен собствен стил в своите тай чи форми. За да достигнете до това, вие трябва:

1. Да разбирате философията на Ин и Ян, с която е просмукана традиционната китайска култура и е основа на всички китайски изкуства.
2. Да разбирате бойната стратегия на Тайчи Чуан: да бъдете спокойни и с лице към своя противник. Ако не бъдете атакуване, няма нужда от обратна атака. Ако се опитат да ви засегнат, вие трябва да сте сигурни в спечелването на битката. Винаги показвайте, че сте спокойни и уверени, когато практикувате Тайчи Чуан.
3. Тренирайте своето съзнание чрез практикуването на самостоятелни движения. Вие трябва да покажете, че съзнанието ви е на такова ниво, че може да се справи с всяка ситуация, ако се наложи. Така че вашата форма трябва да бъде изпълнена с енергия, което да покаже на зрителите, че вие имате страхотен дух. Практикуването на Тайчи Чуан е не само трениране на тялото, а така също и на съзнанието. Наблюдаването на хора, практикуващи Тайчи Чуан, доставя огромно удоволствие на съзнанието.
4. Покажете ритъма на Тайчи Чуан. Бавното и бързото, мекото и твърдото, отвореното и затвореното, единството на цялото тяло и т.н. са само основните части на Тайчи Чуан. Те работят в хармония за да покажат изящността на Тайчи Чуан, която понякога се проявява като летящ дракон или змия, а в други случаи изглежда като плаващи облаци или стремителни потоци. Поговорката – “цялото тяло е меко като че ли без кости и само енергията е освободена, всяка част от тялото може да бъде използвана като ръка за атака” е отличен пример за този ритъм.

VІ. Съгласуваност с теорията на тай чи

Вие трябва да научите основите на тай чи теорията и да я използвате като пътеводител във вашата практика, тъй като всяко движение има обосновка във философията на тай чи. Вие трябва да имате добри познания върху следното:

1. Връзката между теорията на тай чи и традиционната китайска философия.
2. Традиционната китайска медицина, особено частта за енергийните канали в човешкото тяло, за да може да разберете как тече енергията.
3. Връзката между Тайчи Чуан и здравето.
4. Медицина (лечение), което ще ви помогне по-добре да разберете вътрешната сила и бойните приложения.
5. Класиците на тай чи. Учете ги внимателно, за да бъде формата ви правилна; тя се съдържа в теоретичните учения на класиците на тай чи.

Опитът показва, че онези, които разбират теорията на тай чи и могат да приложат знанията си в практиката, учат Тайчи Чуан много по-бързо от онези, които не могат. Теорията на тай чи помага на хората да разберат как действа Тайчи Чуан и им осигурява начин да научат повече за самите себе си. Добрите учители по тай чи трябва да преподават теорията на тай чи и да показват как тя се прилага в тай чи формата и в “бутащи ръце”, така че техните ученици да могат да продължат да я изучават.


Процесът на трениране на Тайчичуан

Това е, по същество, процесът на постоянното коригиране и преработване на вашата тай чи форма, за да я издигнете на по-високо ниво. Този процес включва следното:

I. Инструкторът накъсва формата; учениците копират или учат внимателно

Моят учител, Майстор Чън Джаокуей , когато водеше частно училище, винаги питаше учениците: “Искате ли да научите Тайчи Чуан бързо или предпочитате да го научите детайлно?” Действително, изучаването на Тайчи Чуан може да бъде по-бързо или по-бавно, може да бъде повърхностно или в детайли. Ако инструкторът може да опише и демонстрира движенията съвсем ясно от самото начало, учениците ще ги изучават внимателно. Така може да се отнеме доста време, да кажем повече от година, да се научи цяла форма. Но цялостният учебен процес е по-бърз. От друга страна, когато практикувате форма, опитайте да го правите бавно. Особено, когато се прави “фа дзин”, където се изисква повече бързина, практикувайте вашата форма бавно – бавно, но не накъсано или без живост. “Ниска позиция + бавно движение” – това може да доведе до по-бързи резултати. Чън Син казва: “Когато трябва да бъдеш бърз, ти трябва да бъдеш по–бърз от своя противник, а когато трябва да бъдеш бавен, също трябва да бъдеш по-бавен от него.” Това показва защо практикуването на формата бавно е важно.

II. Инструкторът коригира формата на учениците; учениците тренират усърдно

Добрият учител ще подготви добри ученици. Ръководството на вашия учител и подкрепата на вашите другари са задължителни. Вашето собствено старание също е важно. Вие трябва да сте решени да вървите напред. Всеки път, когато практикувате формата, опитвайте да откривате от какво се нуждаете, за да я подобрите. Дори най-малките корекции или подобрения са от значение. Вашето разбирането за формата действително помага, т.е. чувството, че сте достигнали друго ниво всеки път, когато тренирате. С други думи, вие трябва да тренирате усърдно и да тренирате добре, за подобрявате нивото си през цялото време.

III. Тай чи формата трябва да бъде сърцевината на вашите всекидневни тренировки, а “бутащи ръце”, единичните движния и силовите тренировки са добавъчни

Практикувайте тай чи формата всеки ден, така че да имате цялостна полза от практикуването й за здраве, за самоотбрана и за демонстративни изпълнения. Останалите части от тренировката могат да бъдат редувани.

IV. Начини и време за постигане на шестте характеристики

Всичко, за което съм говорил по-горе, е основата на работата в Тайчи Чуан. От шестте характеристики, първата /правилната форма/ е стартовата позиция и трябва да бъде отработвана най-напред. След това вие можете да достигнете до другите със своя собствена скорост. Няма нужда да се следва точно редът, в който са описани тук. Но за да бъдете добър в тай чи формата, вие трябва да тренирате наистина усилено поне три години, упражнявайки се от три до пет часа всеки ден. Това зависи също и от вашата интелигентност, вашето търпение и от ръководството на вашия учител. След като веднъж получите основите, върху които да стъпите, всичко зависи от вас – дали искате да построите десететажна сграда, двадесететажна сграда или небостъргач.

Написано от Ма Хун /виден майстор на Тай Чи Чуан, ученик на Грандмайстор Чън Джаокуей - 18-то поколение Майстор от фамилия Чън/


Ако горните редове са събудили интерес у вас и желаете да се занимавате с Тай Чи, можете да го направите в София и Пловдив. В Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България се практикува Чън стил Тайчи Чуан, а заниманията на Асоциацията се водят и в двата града - и София и Пловдив. През 2009 година ръководителят на Асоциацията - Светослав Сомов беше приет за вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан /19-то поколение Майстор от фамилия Чън, Глава на фамилия Чън и Глава на Школата Чън, официален представител на Чън стил Тай Чи в Китай и по целия сват/ и асоцииран като член на фамилия Чън в 20-то поколение на официална церемония в Китай. Това отвори пред Светослав Сомов вратите за един нов и на много по-различно ниво начин за обучение и познание, което пък позволява на всички практикуващи при нас да получават директен достъп до най-високите световни стандарти в практиката на Тай Чи.

В Пловдив тренировките се провеждат в дните сряда и петък като акцента основно е върху тонизиращия и поддържащ здравето аспект на изкуството, както и върху уменията в областта на самозащитата, което от своя страна е една перфектна релаксация след края на работния ден.

Нашите занимания в град Пловдив датират от 1997 година.

Тренировките по Тай Чи в Пловдив се провеждат във физкултурния салон на СОУ "Св. Паисий Хилендарски". Училището се намира в супер центъра на Пловдив - зад търговски център "Гранд". За повече информация и карта на точното местоположение на залата ни в Пловдив - вижте нашите Контакти.

На 24.10.2010г. бе официалното представяне на Асоциацията ни в София, с което стартираха и тренировките по Тай чи в София. Двете ни неделни групи в София акцентират отново върху здравословните и релаксиращите механизми на Тайчи Чуан, както и върху бойните аскпекти на изкуството.

Тренировките се провеждат в супер центъра на София, съвсем близо до Централни Хали и метростанция "Сердика", което в комбинация с почивния ден /неделя/ дава отлична възможност за лесен достъп до тренировъчната зала на всички желаещи да практикуват Тай Чи, независимо от това в коя част на София живеят.

Поради показания много сериозен интерес към нашите занимания и голямо желание от страна на практикуващите Тай Чи на 7.10.2013г. Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България стартира нова трета група за гр. София. За разлика от първите две, новата група е позиционирана в ден понеделник и дава възможност за тренировка дори и на хората, които по една или друга причина в неделния ден осъстват от София. За да улесним достъпа до новата ни /втора/ зала от всички точки на София, въпросната се намира в непосредствена близост до метростанция "Надежда".

Повече информация и карта на точното местоположение на двете ни зали в София отново можете да намерите на нашата страница Контакти.

Утвърждаването на групите в София и Пловдив е още една стъпка към осъществяване целите на Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България за популяризирането на Тай Чи в България като към текущия момент от времето насочеността ни е основно към градовете София и Пловдив, но тенденцията е постепенно да дадем гластност на нашата практика към все повече хора от различни региони на държавата.


Тренировки по Тай Чи в София   

Тренировки по Тай Чи в Пловдив